Ngày 22/10/2018 đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 22/10/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, văn phòng số L8-01-11+16 tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, ...

Vốn điều lệ: 12.355.229.040.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.497 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      45.600.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 24/09/2018 đến 15h30 ngày 15/10/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/10/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          15h30 ngày 22/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/10/2018 đến 16 giờ ngày 29/10/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 29/10/2018