Ngày 22/02/2019, đấu giá thanh lý máy móc, thiết bị văn phòng và tủ, bàn, ghế hư cũ tại Trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh

(BĐT) - Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh xin mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua thanh lý máy móc, thiết bị văn phòng và tủ, bàn, ghế hư cũ vào ngày 22/02/2019 như sau:

Số lượng: Theo danh sách.

Hình thức bán thanh lý: Chào giá mua bỏ phiếu kín trong 01 bì thư theo mẫu của Trường (nhận mẫu tại Phòng Hành chính – Quản trị).

Phát mẫu dự thanh lý, nhận danh sách hàng thanh lý, hướng dẫn xem hàng, nộp hồ sơ chào giá – Nộp tiền đảm bảo dự thanh lý: 08h30 - 17h00, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 21/02/2019.

Đảm bảo dự thanh lý: 25.000.000 đồng.

Thời điểm đóng chào giá: 17h00, ngày 21 tháng 02 năm 2019.

Thời điểm mở hồ sơ chào giá: Lúc 10h00, ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm liên hệ: Phòng Hành chính – Quản trị (P.121), số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 028.39300083.