Ngày 22/02/2019, đấu giá lô tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/02/2019 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tái sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 65kg, gồm:

- Tôm sú lột PTO, loại 31-40 con/453g, số lượng: 32,5 kg;

- Tôm sú lột PTO, loại 41-50 con/453g, số lượng: 32,5 kg.

Hiện tài sản được gửi lưu giữ tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đưa ra đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo các Quyết định số: 268/QĐ-TTTV ngày 05/12/2018 của Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

4. Giá khởi điểm: 9.522.500 đồng (Chín triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn, năm trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 18,19/02/2019, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: Số 99 đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 950.000 đồng, nộp ngày 19,20,21/02/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2019 đến 17 giờ ngày 19/02/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 22/02/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.