Ngày 22/02/2019, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sở hữu vào ngày 22/02/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, ...Vốn điều lệ:164.383.820.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.642 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      4.858.600 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     4.858.600 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/01/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 22/02/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/02/2019 đến 16 giờ ngày 01/03/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 26/02/2019 đến ngày 01/03/2019