Ngày 21/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2019 do Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Kon Rẫy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Kon Rẫy. Địa chỉ: Thôn 13, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước là: 62,638m3 gỗ tròn nhóm IV, VI, VII (Chủng loại: Thông ba lá, Nọng heo, Trám trắng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/06/2019 đến ngày 14/06/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Kon Rẫy. Địa chỉ: Thôn 13, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 18/06/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 33.507.000đồng (Ba mươi ba triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 14/06/2019 đến 10 giờ ngày 18/06/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 18/06/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 500.000đồng

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/06/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.