Ngày 21/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây thông báo đấu giá QSD đất ở khu TĐC phục vụ GPMB Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh và một số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường Lâm (Đợt 1) và khu cửa hàng lương thực Xuân Khanh, P. Xuân Khanh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội vào ngày 21/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, GKĐ, TĐT:

Khu cửa hàng lương thực Xuân Khanh, P. Xuân Khanh: 2 thửa. GKĐ: 5.1 tr/ m2. TĐT: 30 tr/ thửa.

Khu TĐC phục vụ GPMB Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh và một số dự án có thu hồi đất trên địa bàn xã Đường Lâm:

+ Nhóm 1 Khu 4: 13 thửa. GKĐ: 9tr/ m2. TĐT: 80tr/ thửa.

+ Nhóm 2 Khu 4: 11 thửa. GKĐ: 8tr/ m2. TĐT: 60tr/ thửa.

+ Nhóm 3 Khu 1: 4 thửa. GKĐ: 7tr/ m2. TĐT: 50tr/ thửa.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 21/12/2018 (thứ Sáu) tại Hội trường UBND thị xã Sơn Tây.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá theo lịch trình sau:

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây.

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 04/12/2018 đến ngày 18/12/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại Tại Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp TĐT từ 8h00’, ngày 17/12/2018 đến 17h00’, ngày 18/12/2018 bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình,

Hà Nội. ĐT: 0243.2115234 và Trung tâm PTQĐ thị xã Sơn Tây. Địa chỉ: Số 9, Phó Đức Chính,

TX. Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 02433.834.456.