Ngày 21/12/2018, đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 21/12/2018 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

Địa chỉ: Số 4A-4B-4C Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông, điện tử, tin học ...

Vốn điều lệ thực góp: 48.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 35.855 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.575.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.575.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2018 đến 15h30 ngày 14/12/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 21/12/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 22/12/2018 đến 16 giờ ngày 28/12/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 28/12/2018