Ngày 2/11/2019, đấu giá xe ô tô con TOYOTA ZACE tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2019 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2019, đấu giá xe ô tô con TOYOTA ZACE tại tỉnh Quảng Ngãi

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 202A Trường Chinh, phường Chánh lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Một (01) xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại: ZACE - GL KF80L-HRMNEU, biển kiểm soát 76B-0173 (đã qua sử dụng), số máy 7K-0462697, số khung KF3-6902658, sản xuất năm 2001 tại Việt Nam.

Nơi có tài sản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 78.161.000 đồng (Bảy mươi tám triệu, một trăm sáu mươi mốt nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng.

Tiền hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian xem tài sản: Ngày 28 và 29/10/2019

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 30/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 2/11/2019.

Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Địa điểm đấu giá dự kiến, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0965.663.117