Ngày 2/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản đợt 3 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền vào ngày 2/11/2018 như sau: