Ngày 21/11/2018, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Bình Lý tại Agribank

(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2018 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Bình Lý (Công ty Bình Lý), VAMC đã mua nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) theo Hợp đồng mua bán nợ số 1864/2015/MBN.VAMC1-AGIRBANK ngày 18/06/2015.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Bình Lý. Địa chỉ: Số 302 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Agribank - Chi nhánh Hà Tây.

3. Giá khởi điểm: 37.726.799.760 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bảy trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Số tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn). Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 16/11/2018, 19/11/2018 và ngày 20/11/2018.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 19/11/2018 (ngày làm việc, trong giờ hành chính), tại Trụ sở VAMC.

6. Xem tài sản: Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu từ ngày 15/11/2018 đến ngày 16/11/2018 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở VAMC.

7. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 21/11/2018 – Trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Ông Nguyễn Mạnh Hà (cán bộ Ban Đấu giá tài sản), điện thoại: 0917.393.686, email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.