Ngày 21/11/2018, đấu giá Khách sạn Phương Lâm (Bình Phước)

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2018 do Công ty TNHH MTV Phương Lâm ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty CPTM Thịnh Trí

Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty TNHH MTV Phương Lâm.

Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2018 tại Hội trường Công ty CPTM Thịnh Trí.

4. Tên tài sản đấu giá: Khách sạn Phương Lâm tại khu TTTM, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Thông tin tài sản đấu giá:

Thửa đất số 08

- Tờ bản đồ số: cụm có ký hiệu A-27.

- Diện tích: 101,1m2.

- Hình thức sử dụng: riêng: 101,1m2; chung: không m2.

- Mục đích sử dụng: ODT.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thửa đất số 09

- Tờ bản đồ số: cụm có ký hiệu A-27.

- Diện tích: 101,6m2.

- Hình thức sử dụng: riêng: 101,6m2; chung: không m2.

- Mục đích sử dụng: 101,6m2ODT.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tài sản trên đất

- Diện tích xây dựng: 204 m2.

- Tổng diện tích sàn: 1224 m2.

- Chiều cao công trình: 20,1m; Số tầng: Gồm 01 tầng trệt, 01 tầng lửng, 03 tầng lầu và 01 sân thượng.

5. Giá khởi điểm: 20.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số tài khoản1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 16/11/2018, ngày 19/11/2018, ngày 20/11/2018.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/11/2018 đến hết ngày 08/11/2018.

- Địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/11/2018 đến ngày 17/11/2018.

- Địa điểm:

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0948765673 – 1800 6365.

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - 0919 101 990 (ông Đoàn Văn Hình).

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/11/2018 đến ngày 17/11/2018.

- Địa chỉ:

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0948765673 – 1800 6365.

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - 0919 101 990 (ông Đoàn Văn Hình).

- Mua hồ sơ tại đâu thì đăng ký tham gia đấu giá tại đó.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.