Ngày 21/10/2019, đấu giá 4.138.447 kg gạo dự trữ Quốc gia tại tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 21/10/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, địa chỉ: số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, địa chỉ: số 261 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương.

3. Tên tài sản: Gạo dự trữ Quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019.

- Số lượng: 4.138.447 kg, được chia thành 09 đơn vị tài sản (số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09).

- Chất lượng: Theo quy định hàng dự trữ quốc gia.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong 02 ngày (ngày 14/10 và 15/10/2019) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

5. Đơn giá, giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản đấu giá:


ĐVTS
số

Địa điểm,
đơn vị xuất hàng

S.lượng một ĐVTS (kg)

Đơn giá (đ/kg)

Giá
khởi điểm

Tiền đặt trước 10% giá KĐ

01

Kho Cẩm Phúc,
Chi cục DTNN Cẩm Bình

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

02

Kho Cẩm Phúc,
Chi cục DTNN Cẩm Bình

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

03

Kho Nam Sách 400.000 kg,
Kho Kim Xuyên 195.240 kg,
Chi cục DTNN Nam Thanh

595.240

7.700

4.583.348.000

458.334.800

04

Kho Neo 200.000 kg,
kho Đồng Tâm 400.000 kg,
Chi cục DTNN Ninh Thanh

600.000

7.700

4.620.000.000

462.000.000

05

Kho Đồng Tâm,
Chi cục DTNN Ninh Thanh

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

06

Kho Quán Phấn,
Chi cục DTNN Tứ Lộc

543.207

7.700

4.182.693.900

418.269.390

07

Kho Hưng Đạo,
Chi cục DTNN Tứ Lộc

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

08

Kho Bô Thời 200.000 kg,
kho Ba Lăm 200.000 kg,
Chi cục DTNN Kim Thi

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

09

Kho Ba Lăm,
Chi cục DTNN Kim Thi

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

Tổng Cộng

4.138.447

31.866.041.900

3.186.604.190

* Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 17/10/2019 và ngày 18/10/2019;

  * Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản số 2300201011870 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, trường hợp khách hàng không trúng đấu giá sẽ được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (không tính lãi, phí chuyển trả tiền khách hàng chịu).

6. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký, bán, tiếp nhận hồ sơ và điều kiện tham gia đấu giá:

- Trực tiếp từ ngày 07/10/2019 đến 16 giờ ngày 18/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề lương thực, tuân thủ quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương ban hành.

7. Tiền hồ sơ (Theo ĐVTS - không hoàn trả lại): 500.000đ/h.sơ/ĐVTS

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 21/10/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng cho từng đơn vị tài sản theo phương thức trả giá lên. Bước giá giữa các vòng đấu 5 đ/kg.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm, số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, điẹn thoại 0220.3845363.