Ngày 20/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Địa chỉ: Số 18A Đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Tài sản thanh lý là xe ô tô công Biển số 84E-0452, nhãn hiệu TOYOTA, số chỗ ngồi: 16

Màu sơn: Xanh

Số máy: IRZ-2724062

Số khung: RZH 114-5001477

Năm, Nước sản xuất: 2002, Việt Nam.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 45.148.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu một trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng) từ ngày 17/9/2019 đến 16 giờ ngày 19/9/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 20/9/2019 (thứ sáu).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày03/9/2019 đến 16 giờ ngày 17/9/2019.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) để tổ chức đấu giá tài sản kiểm tra, đối chiếu.

13. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.