Ngày 20/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Đoạn Quản lý giao thông Thủy Bộ Trà Vinh ủy quyền như sau:

- Tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Người có tài sản đấu giá: Đoạn Quản lý giao thông Thủy Bộ Trà Vinh- Địa chỉ: Số 299 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

+ Xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota, biển số 84A-000.04 (7 chỗ), số máy: 0159070, số khung: HZJ80002438, năm sản xuất: 1995.

+ Tài sản công do Đoạn Quản lý giao thông Thủy Bộ Trà Vinh chuyển giao để đấu giá.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

+ Giá khởi điểm: 60.028.000 đồng (Sáu mươi triệu không trăm hai mươi tám đồng).

+ Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 18/9/2019 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

+ Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành theo mẫu quy định.

b. CMND (căn cước công dân) đối với cá nhân hoặc CMND (căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng quy định.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Đoạn Quản lý giao thông Thủy Bộ Trà Vinh, điện thoại: 02943 840 739.