Ngày 20/9/2019, đấu giá tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: