Ngày 20/9/2019, đấu giá Rừng trồng tràm phòng hộ tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2019 do Trại giam Phước Hòa, Cục C10, Bộ Công An ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trại giam Phước Hòa, Cục C10, Bộ Công An - Ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác cây tràm đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 1 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và toàn bộ gỗ thu được từ việc khai thác.

- Nơi có tài sản đấu giá: Rừng trồng tràm phòng hộ, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Loài cây khai thác: Cây tràm ta.

- Tổng diện tích khai thác: 104,01 ha, gồm 46 lô tại khoảnh 1

- Tổng trữ lượng khai thác: 15.492,6 m3;

Trong đó: Gỗ thương phẩm: 12.758,6 m3; Củi: 2.734 m3.

- Phương thức khai thác: Khai thác trắng theo đám (theo vị trí đã thiết kế);

- Kỹ thuật khai thác: Theo hướng dẫn trong hồ sơ thiết kế khai thác rừng trồng phòng hộ năm 2019;

- Thời gian khai thác: Năm 2019.

4. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): 13h30 ngày 20/9/2019.

b. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (dự kiến): Hội trường của Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

a. Giá khởi điểm: 6.853.193.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, một trăm chín mươi ba ngàn đồng);

b. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn); Nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh, tài khoản số: 42410000272756 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trong giờ hành chính).

c. Bước giá (mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề): 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

6. Thời gian đăng ký xem tài sản, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/9/2019 đến ngày 17/9/2019 (trong giờ hành chính).

b. Mua hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – địa chỉ: Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: Ms Hà: 0985 444 447

- Tại Đội kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề và xây dựng – Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

7. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 12/9/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá

8. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - số 1512 đại lộ Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999.

- Đội kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề và xây dựng – Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 02733 643 232./.

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo tạm dừng đấu giá

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh - Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - đã ban hành Thông báo đấu giá tài sản số 16/2019/TB-ĐGAM, đồng thời ban hành Quy chế Cuộc đấu giá đối với tài sản là Quyền khai thác cây tràm đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 1 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và toàn bộ gỗ thu được từ việc khai thác. Thời gian dự kiến tổ chức cuộc đấu giá là vào 13h30 ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2019, Trại giam Phước Hòa – là đơn vị có tài sản đấu giá – gửi Công văn số 1036/TB-TGPH cho Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh với nội dung: tạm dừng cuộc đấu giá tài sản là Quyền khai thác cây tràm đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 1 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang chuyển sang thời điểm khác. Lý do: “Hiện nay, nước lũ trên đấu nguồn đã bắt đầu đổ về thời gian ngập lụt từ tháng 10 đến tháng 13 (khoảng 03 tháng) việc tổ chức khai thác sẽ rất khó khăn, thời gian khai thác kéo dài thậm chí không khai thác được rừng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trồng lại rừng sau khai thác”.

Vì vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo: Tạm dừng cuộc đấu giá tài sản là quyền khai thác cây tràm đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 1 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang theo nội dung Thông báo đấu giá tài sản số 16/2019/TB-ĐGAM ngày 30 tháng 8 năm 2019. Khi có yêu cầu của Đơn vị có tài sản, Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh sẽ tiếp tục ra thông báo và tổ chức cuộc đấu giá tài sản này theo quy định của Pháp luật.

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh sẽ phối hợp với Trại giam Phước Hòa để hoàn trả lại tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá cho các khách hàng đã mua hồ sơ.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh - số 1512 đại lộ Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: Ms Hà: 0985 444 447;

- Đội kế hoạch hướng nghiệp dạy nghề và xây dựng – Trại giam Phước Hòa, địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 02733 643 232./.