Ngày 20/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Châu tổ chức đấu giá: Quyền sử dụng đất 10 thửa đất tại khu dân cư xã Chiềng Pằn và 03 thửa đất tại Thị trấn Yên Châu, 01 thửa đất tại bản Trung tâm xã Tú Nang, huyện Yên Châu vào ngày 20/9/2019 như sau:

1. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

a) Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Châu

b) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất một số khu vực trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

- Là tài sản Nhà Nước, hiện trạng đất trống, không có tranh chấp

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn, đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đất.

c) Diện tích, giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất một số khu vực trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Cụ thể: 

STT

Kí hiệu thửa đất

(lô)

Diệntích

(m2)

Giáđất cụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng/bộ)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa)

I

KHUĐẤT AO HỒ TIỂU KHU 3, THỊ TRẤN YÊN CHÂU

1

01

64

3.000.000

192.000.000

100.000

25.000.000

II

KHU ĐẤT TRUNG TÂM XÃ CHIỀNG PẰN

1

01

93,5

2.000.000

187.000.000

100.000

25.000.000

2

02

85

2.000.000

170.000.000

100.000

25.000.000

3

03

85

2.000.000

170.000.000

100.000

25.000.000

4

04

85

2.000.000

170.000.000

100.000

25.000.000

5

05

73

2.000.000

146.000.000

100.000

25.000.000

6

12

182

1.500.000

273.000.000

200.000

25.000.000

7

13

161,5

1.500.000

242.250.000

200.000

25.000.000

8

14

156

1.500.000

234.000.000

200.000

25.000.000

9

15

151

1.500.000

226.500.000

200.000

25.000.000

10

16

145

1.500.000

217.500.000

200.000

25.000.000

III

KHU ĐẤT TẬP THỂ CHI CỤC THUẾ CŨ, THỊ TRẤN YÊN CHÂU

1

02

88,4

1.500.000

132.600.000

100.000

25.000.000

2

03

88,4

1.500.000

132.600.000

100.000

25.000.000

IV

KHU ĐẤT NHÀ ĐỘI THUẾ XÃ TÚ NANG

1

01

64,5

4.000.000

258.000.000

200.000

25.000.000

TỔNG

1.522,3

2.751.450.000

*Lưu ý:

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Một hồ sơ tham gia đấu giá chỉ được đăng ký một thửa đất; một Người tham gia đáu giá có thể đăng ký đấu giá nhiều thừa đất;

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có lãi;

- Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính)

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/08/2019 đến 17h30 ngày 17/09/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Phòng TNMT huyện Yên Châu.

- Xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 11/09/2019, khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Châu để được xem tài sản.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/09/2019 đến 16h30 ngày 19/09/2019. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, Số tài khoản: 7900 201 008 330 tại Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam;

(2) Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật;

(3) Nộp 02 bản photo CMND; sổ hộ khẩu (mang bản chính để đối chiếu).

* Lưu ý:

- Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Một người có thể tham gia đấu giá nhiều thửa đất.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản fotocopy CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

a) Cuộc thứ nhất

- Tài sản gồm: 3 thửa đất tại thị trấn Yên châu và 01 thửa đất tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu.

- Thời gian: Vào hồi 08h30ph ngày 20/09/2019 (thứ 6).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn yên Châu, huyện Yên Châu

b) Cuộc thứ hai

- Tài sản gồm: 10 thửa đất tại Trung tâm xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu

- Thời gian: Vào hồi 14h00ph ngày 20/09/2019 (thứ 6).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho từng thửa đất.

- Cách thức tham gia:

+ Bước 1: Người tham gia đấu giá sau khi nghiên cứu hồ sơ, xem tài sản, lựa chọn thửa đất tham gia đấu giá sẽ mua và nộp hồ sơ tại Công ty hoặc phòng TN&MT huyện Yên Châu.

+ Bước 2: Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty; Chuyển phiếu nộp tiền cho phòng TN&MT huyện yên Châu.

+ Bước 3: Tham gia cuộc đấu giá và trả giá.

Mọi chi tiết, xin liên hệ trong giờ hành chính:

(1) Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam. (Địa chỉ: Số nhà 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, ĐT: 02123 855 855).

(2) Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Yên Châu (Địa chỉ: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; ĐT:0212.3840.163)./.