Ngày 20/12/2019, đấu giá vật chứng vụ án tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do UBND huyện Chợ Mới ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: thị rấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; giá khởi điểm; nơi có tài sản đấu giá.

Tên tài sản: Gồm có 726 khúc gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VIII có khối lượng 9,936 m3 67 (thanh, hộp) gỗ xẻ từ nhóm III đến nhóm VI có khối lượng 40,171m3.

- Chất lượng: Còn giá trị sử dụng

- Địa điểm để tài sản: Tại khu rừng Hin Phéc, thôn Nặm Dất xã Tân Sơn và tại kho Công an huyện Chợ Mới.

- Nơi có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Giá khởi điểm: 65.747.000, đ/ cả lô (Sáu mươi năm triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)

(Là mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

- Nơi có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (12/12/2019 và 13/12/2019).

- Địa điểm xem tài sản: Tại khu rừng Hin Phéc, thôn Nặm Dất xã Tân Sơn và tại kho Công an huyện Chợ Mới.

4. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 150.000 đ / 1 Hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 9.800.000, đ (Chín triệu tám trăm nghìn đồng).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: từ ngày 06/12/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 17/12/2019; 18/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2019. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm công bố giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2019

- Địa điểm: UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

1. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.