Ngày 20/12/2018, đấu giá tài sản thanh lý tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 20/12/2018 như sau:

1. Tên tài sản: Tài sản thanh lý gồm nhà cửa vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; thiết bị dụng cụ quản lý và tài sản khác; công cụ, dụng cụ… đã qua sử dụng.

Đính kèm:

+ Bảng kê danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý có thu hồi.

+ Bảng kê danh mục công cụ dụng cụ đề nghị thanh lý có thu hồi.

+ Bảng kê danh mục công cụ, dụng cụ phân bổ 1 lần đề nghị thanh lý có thu hồi.

+ Bảng kê danh mục vật tư thanh lý có thu hồi.

Nơi có tài sản đấu giá:

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang cơ sở 2, địa chỉ: số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Kho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Nhà máy nước Bình Đức, địa chỉ: xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản ngày 13/12/2018 và ngày 14/12/2018. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá xem tài sản tập trung buổi sáng vào lúc 8giờ00, buổi chiều vào lúc 14 giờ 00 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có người hướng dẫn xem tài sản đấu giá.

- Địa điểm xem tài sản:

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: số 4A, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang cơ sở 2, địa chỉ: số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Kho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, địa chỉ: ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Nhà máy nước Bình Đức, địa chỉ: xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 17/12/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.912.000.000đồng (Hai tỷ chín trăm mười hai triệu đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 550.000.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm năm mươi triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 17/12/2018 đến 16 giờ 00 ngày 19/12/2018 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản: 71010001114422.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 17/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.