Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An. Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có quyền sử dụng đất đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk. Địa chỉ: số 04 đường Nơ Trang Long, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

3. Quyền sử dụng đất đấu giá, Giá khởi điểm, Tiền đặt trước và Tiền mua tham gia đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đối với 51 thửa đất tại TDP1, TDP Đoàn Kết, TDP Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk và xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk, tổng diện tích: 5.632,1 m2 (Bằng chữ: Năm ngàn sáu trăm ba mươi hai phẩy một mét vuông). Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị và đất ở nông thôn. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3.2. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 13.419.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ bốn trăm mười chín triệu đồng đồng).

3.3. Tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của lô đất đăng ký đấu giá.

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ tài chính.

- Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/ hồ sơ.

- Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ hồ sơ.

- Giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Cụ thể từng lô như sau: 

STT

Tên
Thửa đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền đặt trước (làmtròn)
(đồng/thửa)

Tiền mua hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

Bước giá

Khu H

1

H1

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

2

H2

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

3

H3

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

4

H4

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

5

H5

135,5

313.000.000

62.600.000

200.000

10.000.000

6

H6

151,4

350.000.000

70.000.000

200.000

10.000.000

7

H7

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

8

H8

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

9

H9

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

10

H10

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

11

H11

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

12

H12

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

13

H13

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

14

H14

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

15

H15

117,0

246.000.000

49.200.000

200.000

5.000.000

16

H23

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

17

H24

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

Khu G

18

G1

114,3

264.000.000

52.800.000

200.000

5.000.000

19

G2

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

20

G3

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

21

G4

115,5

267.000.000

53.400.000

200.000

5.000.000

22

G5

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

23

G6

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

24

G7

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

25

G8

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

26

G9

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

27

G10

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

28

G11

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

29

G12

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

30

G13

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

31

G14

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

32

G15

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

33

G16

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

34

G17

115,5

267.000.000

53.400.000

200.000

5.000.000

35

G18

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

36

G19

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

37

G20

114,3

264.000.000

52.800.000

200.000

5.000.000

Khu F

38

F4

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

39

F5

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

40

F6

114,3

264.000.000

52.800.000

200.000

5.000.000

41

F8

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

42

F10

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

43

F11

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

44

F14

120,0

252.000.000

50.400.000

200.000

5.000.000

45

F15

114,3

264.000.000

52.800.000

200.000

5.000.000

46

F16

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

47

F17

120,5

253.000.000

50.600.000

200.000

5.000.000

Các thửa đất còn lại

48

85

366,2

183.000.000

36.600.000

100.000

5.000.000

49

43

148,8

164.000.000

32.800.000

100.000

5.000.000

50

306

120,0

150.000.000

30.000.000

100.000

5.000.000

51

47

443,6

887.000.000

177.400.000

500.000

15.000.000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký, điều kiện tham gia đấu giá

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết, thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2018.

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản, mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.

4.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Là hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán quyền sử dụng đất, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất, người có quyền quyết định bán quyền sử dụng đất của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua quyền sử dụng đất đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Phương thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công tyTNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An theo số tài khoản: 0231000611011 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk (Vietcombank Đăk Lăk).

6. Thời gian, địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá:

6.1. Thời gian xem quyền sử dụng đất đấu giá: Công ty tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem quyền sử dụng đất trong giờ hành chính liên tục từ ngày 13/12/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/12/2018.

Hộ gia đình, Cá nhân có nhu cầu có thể tự mình đến xem hiện trạng quyền sử dụng đất trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Địa điểm xem quyền sử dụng đất đấu giá: tại TDP1, TDP Đoàn Kết, TDP Hợp Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk và xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2018 tại Hội trường UBND huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Những thông tin khác:

- Trường hợp đến trước ngày mở cuộc đấu giá, cơ quan có thẩm quyền có thay đổi về giá khởi điểm đối với các quyền sử dụng đất nói trên hoặc có thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá thì Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An sẽ thông báo cho những tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và sẽ tổ chức đấu giá với giá khởi điểm đã được thay đổi.

Cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Đấu giá Đại An

Địa chỉ: số 18/8 đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 709 809 hoặc 0868 930 919 (gặp Hải) để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk.

Địa chỉ: số 04 đường Nơ Trang Long, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

Điện thoại: 0933.944.606 (gặp Tín) để được hướng dẫn chi tiết.