Ngày 20/12/2018, đấu giá 2 tàu biển tại thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá 02 tài sản vào ngày 20/12/2018 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tài sản 01: 01 tàu Hải Thắng 18 đóng năm 2016; Số IMO/hô hiệu: IMO9632181/XVUD9; Trọng tải toàn phần: 5242,80 MT theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số: HP-GEN-002269-2 cấp ngày 15/02/2017.

- Giá khởi điểm: 76.659.000.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế GTGT.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 7.665.900.000 đồng.

Tài sản 02: 01 tàu biển Minh Công 68 đóng năm 2010; Hô hiệu/Số IMO: 3WOF/9556430; Trọng tải toàn phần: 5.251 MT theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3148-VT cấp ngày 5/07/2010.

- Giá khởi điểm: 55.057.000.000 đồng. Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế VAT.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.506.000.000 đồng.

- Hình thức đấu giá của 02 tài sản nêu trên: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

- Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá tài sản 01, 02: Từ ngày 04/12/2018 đến 17 giờ 00, ngày 17/12/2018 trong giờ hành chính tại Trung tâm.

- Thời gian xem tài sản 01, 02: Ngày 11/12/2018, ngày 12/12/2018 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản 01, 02: Theo chỉ dẫn của chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/12/2018, ngày 18/12/2018 và ngày 19/12/2018  trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản 01: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 20/12/2018; Tài sản 02: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 20/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng, số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225). 3678680 hoặc 0936.930.494.