Ngày 19/9/2019, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam. Địa chỉ: 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 143, đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá: Thanh lý vật tư thu hồi phá dỡ công trình Nhà để xe ô tô và nơi làm việc của Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long quản lý. Diện tích: 440m2 (Rộng 8,8m x Dài 25m x Một trệt, một lầu). Khối lượng vật tư thu hồi không bao gồm phần kết cấu từ đáy đà kiềng trở xuống và chỉ bao gồm phần khối lượng tính từ đáy đà kiềng đến mái.

Giá khởi điểm: 32.760.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 5%.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 6.500.000 đồng.

Người trúng đấu giá phải nộp tiền đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch là: 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng).

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 16/9/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long, số 11, đường Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày Thông báo đến ngày 16/9/2019 tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: từ ngày 16/9 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/9/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm công bố giá: 9 giờ 30 phút ngày 19 /9/2019 tại Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Số 143, đường Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

Điều kiện và cách thức đăng ký: tổ chức, cá nhân cam kết thực hiện phá dỡ đúng theo phương án ngày 26/8/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, có nhu cầu mua hồ sơ, nộp đơn hợp lệ, CMND, giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), giấy nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,…liên hệ trực tiếp: Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Long, số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 578./.

Công ty Đấu giá hợp danh HCM Việt Nam thông báo đính chính

Thanh lý vật tư thu hồi phá dỡ công trình Nhà để xe ô tô và nơi làm việc của Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long quản lý. Diện tích: 440m2 (Rộng 8,8m x Dài 25m x Một trệt, một lầu). Khối lượng vật tư thu hồi không bao gồm phần kết cấu từ đáy đà kiềng trở xuống và chỉ bao gồm phần khối lượng tính từ đáy đà kiềng đến mái.

Giá khởi điểm: 32.760.000 đồng. Tiền đặt trước: 6.500.000 đồng,…..

Nay Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam đính chính nội dung: Khối lượng vật tư thu hồi không bao gồm phần kết cấu từ đáy đà kiềng trở xuống và chỉ bao gồm phần khối lượng tính từ đáy đà kiềng đến mái thành nội dung đúng là: Khối lượng vật tư thu hồi bao gồm phần kết cấu từ móng đến mái, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch bằng với mặt đường chung xung quanh. Các nội dung khác của thông báo số 95/TBĐG ngày 26/8/2019 không thay đổi.

Công ty Đấu giá Hợp danh HCM Việt Nam xin thông báo để Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ Tài chính tỉnh Vĩnh Long và khách hàng được biết.