Ngày 19/12/2019, đấu giá vật tư thu hồi từ 02 máy chiếu phim tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim (Địa chỉ: Số 11, Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá: Vật liệu, vật tư thu hồi từ 02 máy chiếu phim.

3. Giá khởi điểm: 2.462.800 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm sáu hai nghìn, tám trăm đồng).

- Mức giá chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyện, bốc xếp (nếu có)….

- Tiền đặt trước: 400.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 16/12/2019 tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 09/12 và ngày 10/12/2019 tại điểm tập kết tài sản của Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/12 đến 16h00 ngày 18/12/2019 nộp tiền vào tài khoản 18001011245555 tại Ngân hàng MSB Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ hoặc nộp tiền mặt tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12 đến 16h00 ngày 16/12/2019 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h00’ ngày 19/12/2019 tại Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215).

- Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim (Địa chỉ: Số 11, Quang Trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ).