Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn. Địa chỉ: 250 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại Khu dân cư Rộc Đình xã Bình Long (chi tiết tại danh mục đính kèm).

Nơi có tài sản: Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 390.000.000 đồng/lô đất.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/lô đất.

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian xem tài sản: Ngày 09 và 10/12/2019.

Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 19/12/2019.

Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền trúng đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt thì có quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Địa điểm bán hồ sơ tại:

Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt; địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, địa chỉ: 250 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm đăng ký tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, địa chỉ: 250 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cách thức đăng ký: theo Quyết định số 270111/QĐ-Cty ngày 27/11/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành quy chế cuộc đấu giá.

Điện thoại: 0965.663.117./.

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 270211/TBĐG ngày 27/11/2019) 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng)

1

156

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

2

157

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

3

158

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

4

159

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

5

160

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

6

161

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

7

162

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

8

163

100

390.000.000

200.000

50.000.000

5.000.000

Tổng cộng

800

3.120.000.000

1.600.000

400.000.000