Ngày 18/12/2019, đấu giá phương tiện vi phạm bị tịch thu tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2019 do Độ kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng ủy quyền như sau: