Ngày 18/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan ủy quyền như sau: