Ngày 18/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Đông Anh và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 18/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: 08 thửa đất tại điểm X2, thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. GKĐ: 9.000.000 đ. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ.

* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 18/11/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 8h30’, ngày 08, 09/11/2018, liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 02/11/2018 đến 17h00, ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại UBND xã Kim Nỗ; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty CP Đấu giá Đông Anh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/11/2018 đến 17h00, ngày 15/11/2018 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty CP Đấu giá Đông Anh, số 97 Cao Lỗ, Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655298 và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh, số 115A Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.