Ngày 18/10/2018, đấu giá nhà xe và nhà kho tại Bình Dương

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐG tài sản Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Dương ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau: