Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/2018, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 33 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm:

- 06 lô đất (Từ lô 278 đến 283) ấp Tân Hội, xã Tân Thành

Tổng diện tích: 2.516,3 m2 (Hai ngàn năm trăm mười sáu phẩy ba mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 754.890.000 đồng (Bảy trăm năm mươi bốn triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)

- 18 lô đất (Từ lô 20 đến 28; 30 đến 38) khu B, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 3.334m2 (Ba ngàn ba trăm ba mươi bốn mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 4.920.800.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm hai mươi triệu tám trăm ngàn đồng)

- 09 lô đất (Lô 50; 52 đến 58, 60) khu C, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 1.866,6m2 (Một ngàn tám trăm sáu mươi sáu phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 2.613.240.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm mười ba triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

Tổng giá trị Hợp đồng: 8.310.930.000 đồng (Tám tỷ ba trăm mười triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn

Thời hạn sử dụng: lâu dài

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 14/9/2018 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 14/9/2018 (Trong giờ hành chính), đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 14/9/2018 (Trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 17/9/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.

7. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau: 

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216