Ngày 17/6/2019, đấu giá toàn bộ 2.480.000 cổ phiếu của Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu ủy quyền như sau: