Ngày 17/6/2019, đấu giá 02 Pano Cổng trào tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do Xí nghiệp Công trình Công cộng thành phố Đồng Xoài ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Xí nghiệp Công trình Công cộng thành phố Đồng Xoài. Địa chỉ:Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là: 02 Pano Cổng trào trên tuyến đường ĐT741, có tổng khối lượng khung sắt cổng chào (căn cứ theo khối lượng dự toán được phê duyệt) là: 5.349kg/ cổng x 02 cổng = 10.698 kg; Năm đưa vào sử dụng: 2009;

Nguyên giá là: 700.116.000 đồng (Bảy trăm triệu, một trăm mười sáu ngàn đồng).

4/ Giá khởi điểm: 58.839.000 đồng (Năm mươi tám triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản công do Xí nghiệp Công trình Công cộng thành phố Đồng Xoài chuyển giao để đấu giá.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá

7/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 31/05/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/06/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/06/2019 đến hết ngày 06/06/2019, tại nơi trưng bày tài sản là Xí nghiệp Công trình Công cộng thành phố Đồng Xoài.

10/ Khoản tiền đặt trước là:: 20% (Hai mươi phần trăm) của giá khởi điểm của tài sản.

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h30 ngày 17/06/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 31/05/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/06/2019.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân), giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực đối với tổ chức; CMND (Căn cước công dân) sao y, chứng thực đối với cá nhân.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000đ/ hs

13/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.