Ngày 17/5/2019, đấu giá dây chuyền trưng cất rượu tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2019 do Trung tâm ứng dụng KH-CN&TĐC tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau: