Ngày 17/4/2019, đấu giá xe khách TOYOTA tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2019 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:  

3.1. Xe ô tô 12 chỗ ngồi, hiệu Toyota, biển kiểm soát 79C-0506.

* Đặc điểm của tài sản:

- Tài sản và thông số kỹ thuật: Loại phương tiện: xe khách nhỏ; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số máy: 1RZ-2524987; Số khung: RZH1145000144; Năm, nơi sản xuất: 2001, Việt Nam; Số người cho phép chở: 12 chỗ; Thể tích làm việc của động cơ: 1.998 cm3.

- Hiện trạng chung của xe: Xe do Việt Nam sản xuất năm 2001, xe đã qua sử dụng 18 năm, nên đã xuống cấp toàn diện. Niên hạn sử dụng xe còn đến năm 2021. Hiện tại xe hư hỏng không sử dụng được. Chất lượng còn lại của xe là 20%.

* Giá khởi điểm: 54.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu đồng).

Giá trị tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký, lưu hành xe.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

3.2. Xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 79C-0576.

* Đặc điểm của tài sản:

- Tài sản và thông số kỹ thuật: Loại phương tiện: xe ô tô con; Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số loại: PAJERO; Số máy: 4G64-AA0945; Số khung: RLA00V31VX1000016; Năm, nơi sản xuất: 1999, Việt Nam; Số người cho phép chở: 7 chỗ; Thể tích làm việc của động cơ: 2.351 cm3

- Hiện trạng chung của xe: Xe do Việt Nam sản xuất năm 1999, xe đã sử dụng 21 năm, số km trên 258.000 km. Hiện nay xe đã xuống cấp theo thời gian sử dụng, hộp số bị hỏng, thân vỏ có nhiều chỗ móp. Chất lượng còn lại của xe là 30%.

* Giá khởi điểm: 66.300.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng). Giá trị tài sản nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ và các chi phí đăng ký, lưu hành xe.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/4/2019 đến ngày 05/4/2019 (trong giờ hành chính), tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/4/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/4/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

Tên tài sản

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước

Xe ô tô12 chỗ ngồi, hiệu Toyota, biển kiểm soát 79C-0506

150.000 đồng/ 1 hồ sơ

6.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

Xe ô tô 07 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 79C-0576

150.000 đồng/ 1 hồ sơ

6.000.000 đồng/ 1 hồ sơ

 

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 03/4/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/4/2019(trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/4/2019, 12/4/2019 và 16/4/2019. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, hạn chót đến ngày 16/4/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/4/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa (Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho người có tài sản đấu giá theo quy định tại Khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa và Trang thông tin điện tử về tài sản công./.