Ngày 17/4/2019, đấu giá tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02, 03/2019 - Lô 1 tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 03/04/2019 do Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH. Đ/c: Số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tên tài sản: Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 01, 02, 03/2019 - Lô 1 (gồm dây cáp điện, MBT, VTTB khác các loại).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 1 đợt 01/2019 (36 danh mục): 4.244.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

- HM 2 đợt 01/2019 (66 danh mục): 3.622.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu đồng).

- HM 3 đợt 01/2019 (30 danh mục): 3.394.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu đồng).

- HM 1 đợt 02/2019 (300 danh mục): 3.389.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu đồng).

- HM 2 đợt 02/2019 (310 danh mục): 3.371.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

- HM 3 đợt 02/2019 (316 danh mục): 3.339.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu đồng).

- HM 4 đợt 02/2019 (13 danh mục): 3.392.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).

- HM 1 đợt 03/2019 (316 danh mục): 4.362.000.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y trong thời hạn 03 tháng các giấy tờ sau:

- Đối với HM 01, 02, 03 đợt 01/2019: Giấy chứng nhận ĐKKD.

- Đối với HM 01, 02, 03, 04 đợt 02/2019 và HM 01 đợt 03/2019:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại;

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Trong Giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của khách hàng phải có các mã chất thải nguy hại liên quan đến lô tài sản thanh lý như sau (theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại). Mã CTNH: 17 03 04; 19 02 05; 19 06 01. Đồng thời, khách hàng phải có cam kết về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 13/04/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 11/04/2019, ngày 12/04/2019 và đến 16 giờ 00 phút ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính).

Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- HM 1 đợt 01/2019: 424.400.000 đồng;             - HM 2 đợt 01/2019: 362.200.000 đồng;

- HM 3 đợt 01/2019: 339.400.000 đồng;             - HM 1 đợt 2/2019: 338.900.000 đồng;

- HM 2 đợt 02/2019: 337.100.000 đồng;             - HM 3 đợt 02/2019: 333.900.000 đồng;

- HM 4 đợt 02/2019: 339.200.000 đồng;             - HM 1 đợt 03/2019: 436.200.000 đồng.

Thời gian xem tài sản: Ngày 08/04/2019 và ngày 09/04/2019 tại Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, địa chỉ A7/II – A12/II, A18/II – A23/II đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP.HCM.

Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 17/04/2019 (thứ Tư).

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM) - ĐT: 028 22 455 120.