Ngày 17/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2018 do UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: 10 ô đất tại khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: 

STT

Tên thửa đất, ô đất

Diện tích
(m2/ 1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng / 1 m2)

Thành tiền
(vnđ)

Bước giá
(đồng/ 1m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ 1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/1 hồ sơ)

1

Ô số 01

200.0

4,000,000

800,000,000

50,000

150,000,000

500,000

2

Ô số 02

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

3

Ô số 03

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

4

Ô số 04

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

5

Ô số 05

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

6

Ô số 06

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

7

Ô số 07

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

8

Ô số 08

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

9

Ô số 09

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

10

Ô số 10

198.0

4,000,000

792,000,000

50,000

150,000,000

500,000

 

Tổng Cộng

1,998

 

7,672,000,000

 

1,500,000,000

5,000,000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/11/2018 đến ngày 07/11/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 23/10/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 14/11/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh, phòng địa chính UBND thị trấn Phong Châu và tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/10/2018 đến hết 16h00’ ngày 14/11/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh, phòng địa chính UBND thị trấn Phong Châu và tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 8h30’ ngày 17/11/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phù Ninh: Mr Dũng 0965632345 –Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.