Ngày 17/10/2019, đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Hòa Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Hòa Thành. Địa chỉ: 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, TT.Hòa Thành, Hòa Thành, Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Vật tư thu hồi thanh lý tháo dỡ 11 phòng học và 01 phòng Ban Giám hiệu Trường mầm non Rạng Đông.

3.2. Giá khởi điểm: 83.515.800 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba triệu năm trăm mười lăm ngàn tám trăm đồng) (Giá trên không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm nươi ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 14/10/2019 (trong giờ làm việc) liên hệ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Thành. Địa chỉ: 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3820141

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/10/2019 đến 16 giờ ngày 14/10/2019 (trong giờ làm việc) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 12.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 14/10/2019 đến 11 giờ ngày 16/10/2019. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước thanh lý tháo dỡ 11 phòng học và 01 phòng Ban Giám hiệu Trường mầm non Rạng Đông.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 17/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thànhphố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do công ty phát hành, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo hương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333. 

DANH MỤC VẬT TƯ THÁO DỠ

THANH LÝ THÁO DỠ 11 PHÒNG HỌC VÀ 1 PHÒNG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG

 

 

 

 

 

ĐVT: Đồng

STT

Vật tư

Đơn vị
tính

Khối
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Dãy 1: 06 phòng học diện tích: 533,4 m2

1

12 bộ cửa sổ gỗ, khung sắt, kích thước (1,9m x 1,2m)

m2

27.36

60.000

1.641.600

2

12 bộ cửa sổ gỗ, khung sắt, kích thước (1m x 1,2m)

m2

14.4

60.000

864.000

3

06 bộ cửa đi gỗ, kích thước 2,2m x 1,4m

m2

6

300.000

1.800.000

4

06 bộ cửa đi gỗ, kích thước 2,2m x 0,8m

m2

6

200.000

1.200.000

5

Laphong Tole lạnh
(5,4m x 60m)

m2

324

24.000

7.776.000

6

Mái tole (5,8m x62m) + (5,2 x 62m)

m2

682

20.000

13.640.000

7

Đòn tay 15 cây x (0,04 x 0,08m) x 62m

md

930

23.000

21.390.000

8

12 bộ cửa sổ gỗ,
kích thước (1,9m x 1,2m)

m2

12

190.000

2.280.000

9

12 bộ cửa sổ gỗ, kích thước (1m x 1,2m)

m2

12

100.000

1.200.000

10

Xà bần

m3

43.2

20.000

864.000

11

Tổng cộng

52.655.600

Dãy 2: 02 phòng học và 01 phòng Ban Giám hiệu diện tích 318 m2

1

04 bộ cửa đi sắt kiếng,
kích thước (1,4m x 2,1 m)

m2

11.76

90.000

1.058.400

2

04 bộ cửa sổ khung sắt kiếng, kích thước (2,4m x 1,2 m)

m2

11.52

80.000

921.600

3

15 cây đòn tay sắt
kích thước (0,04m-0,08m) x 22m

md

330

23.000

7.590.000

4

Mái tole kẽm
(5,5m x 22m) x2

m2

242

20.000

4.840.000

5

Laphong Tole lạnh
(18m x 8m)

m2

64

24.000

1.536.000

6

Tường gạch

m2

0

7

Cửa đi lớn (2,8 m x2,4 m)

m2

6.72

90.000

604.800

8

Cửa đi nhỏ (0,8m x 2,2m)

m2

1.76

90.000

158.400

9

Cửa sổ (2,4m x 1,2m)

m2

2.88

80.000

230.400

10

Mái tole (5,5 x 4,5 m) x 2

m2

49.5

20.000

990.000

11

La phông (4,5 x 8m) x2

m2

36

24.000

864.000

12

15 cây Đòn tay (0,04 x0,08) x 4,5m

md

67.5

23.000

1.552.500

13

Xà bần

m3

20.4

20.000

408.000

14

Tổng cộng

20.754.100

Dãy 2: 03 phòng học dãy sau diện tích 291,6 m2

1

02 bộ cửa đi 02 cánh sắt kiếng, kích thước (1,4m x 2,2m)

m2

6.16

90.000

554.400

2

02 bộ cửa sổ 04 cánh khung sắt kiếng, kích thước 1,6m x 1,2m

m2

3.84

90.000

345.600

3

15 cây đòn tay sắt kích thước (0,04m x0,08m) x 8,1m

md

121.5

23.000

2.794.500

4

Mái tole kẽm (5,5m x 8,1m) x 2

m2

89.1

20.000

1.782.000

5

Laphong tole lạnh (8m x 8,1m) x 2

m2

129.6

24.000

3.110.400

6

Tường gạch

m2

0

7

01 cửa đi sắt kiếng 04 cánh (2,8m x 2,4m)

m2

6.72

90.000

604.800

8

03 bộ cửa đi sắt kiếng 01 cánh (0,8m x 2,2m)

5.28

90.000

475.200

9

Xà bần

m3

21.96

20.000

439.200

10

Tổng cộng

10.106.100

11

Tổng cộng (11 +14 +10)

83.515.800