Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 18d, tọa lạc tại thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước đứng tên ông Hồ Văn Chính và bà Nguyễn Thị Lợi được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước cưỡng chế kê biên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 18d, tọa lạc tại thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước đứng tên ông Hồ Văn Chính và bà Nguyễn Thị Lợi được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Phước cưỡng chế kê biên.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên ông Hồ Văn Chính và bà Nguyễn Thị Lợi, cụ thể như sau:

a) Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 18d, tọa lạc tại thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, có diện tích 287 m2, mục đích sử dụng: đất ở nông thôn (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 407321 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước cấp ngày 28/12/2006, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00460 và theo Trích lục bản đồ địa chính số 163 do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Ninh Phước cấp ngày 22/7/2019).

Thửa đất có 53 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4, diện tích 70,50 m2. 02 cây dừa. 01 cây trôm. 01 giếng đào.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 349.879.000 đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng). Giá ngày chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 10.000.000 đồng trở lên/lần trả giá.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 69.900.000 đồng (Sáu mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Từ 7 giờ đến hết 16 giờ 30 phút ngày 14/10/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/9/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 10/10/2019 và ngày 11/10/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 18d, tọa lạc tại thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/9/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 17/10/2019 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 329/QC-TTDVĐGTS ngày 20/9/2019).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 329/QC-TTDVĐGTS ngày 20/9/2019).