Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 07 lô đất thuộc dự án Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Biểu chi tiết các lô đất đưa ra đấu giá: 

Stt

Kí hiệu lô

Mặt cắt đường (m)

Diện tích (m2)

Đơn giá

(đồng)

Hệ số

Giá khởi điểm

(đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt

trước (đồng)

1

A10-19

16,5

207,5

9.400.000

1,2

2.340.600.000

100.000.000

468.000.000

2

A10-22

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

3

A10-23

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

4

A10-26

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

5

A11-11

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

6

A11-12

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

7

A11-15

16,5

170,8

9.400.000

1,0

1.605.520.000

100.000.000

321.000.000

Tổng cộng

11.973.720.000

2.394.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá .

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian thông báo, khách hàng có nhu cầu thì liên lạc với Công ty hoặc Trung Tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 09h00 ngày 14/10/2019 tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 14/10/2019 đến 10h00 ngày 15/10/2019 tại Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ, số tài khoản: 110002778470 tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank) - CN Quảng Nam.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp 01 lần.

10. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Đúng vào lúc 08h30 ngày 17/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777; (0905.176.386 Mr Ngọc) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: Số 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Điện thoại: 0235 3812648.