Ngày 17/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/01/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: