Ngày 16/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 16/12/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG 03 thị trấn Quốc Oai gồm 02 khu là  Khu E có 24 thửa ký hiệu từ thửa E01 đến E24; Khu G: 12 thửa ký hiệu từ thửa G01 đến G12. Diện tích các thửa đất từ 129,5 m2 – 164,8  m2. Giá khởi điểm: 15.500.000 đ/ 01m2 . Tiền đặt trước: 250.000.000 đ/ thửa đất. Bước giá chung áp dụng cho tất cả các thửa đất đấu giá: 200.000 đ/ 01m2.

2. Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ 27/11/2018 đến 13/12/2018, hồ sơ được tham khảo tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu khoản tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 13/12/2018.

4. Tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ Quốc Oai hoặc qua hình thức chuyển khoản. Số TK: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai - STK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An (Các trường hợp Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00,  ngày 13/12/2018 đều không được chấp nhận). Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm PQTĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được sau 17h00, ngày 13/12/2018 thì Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 12/12/2018 và 13/12/2018 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00, ngày 16/12/2018 (Chiều Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02433.844.555.