Ngày 16/10/2019, đấu giá cho thuê Mặt bằng lầu 1, Trung tâm thương mại Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2019 do Ban Quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê là: Mặt bằng lầu 1, Trung tâm thương mại Bà Rịa, diện tích 823m2 , thời hạn cho thuê là 05 (năm) năm

Giá khởi điểm: 18.106.000đ/tháng x 5 năm (60 tháng) = 1.086.360.000đ (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)

Xem tài sản từ ngày 24/9/2019 đến ngày 14/10/2019, tại nơi có tài sản đấu giá.

Hạn chót đăng ký ngày 14/10/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 14/10/2019, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 16/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.