Ngày 15/3/2019, đấu giá thanh lý tháo dỡ Trường THCS phường 3 tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2019 do Phòng giáo dục đào tạo thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau: