Ngày 15/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/03/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau:

- Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú. Địa chỉ: Khóm 4, khu 10, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

- Tài sản đấu giá: QSDĐ tại xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tổng DT 11.706,2 m2 thuộc các thửa số 309, 168, 177, 316, 317, 328, 334, 339, 358, tờ bản đồ số 16 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú. Đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ (Đất trồng lúa).

- Giá khởi điểm: 468.248.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 46.800.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 20/02/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 12/03/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá: Ngày 15/03/2019. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

Điện thoại liên hệ: 0251.6250084 – 0973696982.