Ngày 15/2/2019, đấu giá tài sản thui hồi hạng mục công trình di chuyển tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 15/2/2019 như sau: