Ngày 15/11/2019, đấu giá quyền sử dụng 83,7m2 đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành (Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 83,7m2 (Trong đó có 18,9 m2 hành lang bảo vệ an toàn Đường Đồng Khởi), loại đất ODT, thuộc thửa đất số 5296, tờ bản đồ số 03. Tọa lạc tại ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2.  Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/11/2019 và ngày 08/11/2019 tại nơi tài sản tọa lạc (Trong giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/10/2019 đến 16h00 ngày 12/11/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 368.112.600 đ (Ba trăm sáu mươi tám triệu một trăm mười hai ngàn sáu trăm đồng).

5. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 36.000.000 đ.

* Lưu ý:

- Nếu số tiền đặt trước hoặc hồ sơ nộp sau thời gian quy định, thì xem như không hợp lệ và không đủ điều kiện tham dự đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 12/11/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Đối tượng:

+ Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo qui định Luật Đất đai 2013.

+ Tất cả các hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, hình sự, đất đai đều được tham gia đấu giá.

+ Một hộ gia đình cá nhân chỉ được một đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích đã được ghi trong phương án.

+ Nộp tiền ký quỹ theo quy định.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức chuyển khoản trước thời gian hết hạn nhận hồ sơ.

. Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

. Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 15/11/2019 tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do Đấu giá viên công bố khi nhận được văn bản qui định bước giá của bên A (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0939.00 77 88

Website: www.daugiaphuongnam.com