Ngày 15/11/2018, đấu giá vật tư thanh lý sau khi tháo dỡ công trình tại Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lý Nhân ủy quyền như sau: