Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và nhà xưởng tại huyện Phù Ninh và TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất, lắp ráp ti vi, máy vi tính của Công ty TNHH Hasvi, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ (Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 138/2017/CTTĐ - AVALUE/01 ngày 06/02/2017). Giá khởi điểm tài sản trên đất là: 18.660.000.000 đồng, tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là 1.866.000.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bột đá siêu mịn; công trình đường dây 35KV và trạm biến áp 1000KVA của Công ty TNHH Nanokovi tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ (Chi tiết tài sản tại Chứng thư thẩm định giá số 139/2017/CTTĐ - AVALUE/01 ngày 06/02/2017). Giá khởi điểm tài sản trên đất: 20.992.500.000 đồng, tiền đặt trước 10% giá trị tài sản là: 2.099.250.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất số AD 570362, thửa đất số 54, tờ bản đồ số 58, diện tích 200,0m2 đất ở, do UBND huyện Phù Ninh cấp cho ông Nguyễn Văn Cường và bà Lê Thị Thu ngày 11/7/2006, tại Khu Đỗ Tròn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), tiền đặt trước 15% giá trị tài sản là 21.000.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.4. Mức giá khởi điểm 03 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05, 06, 07/11/2018, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Đối với tài sản 1, 2), tại Khu Đỗ Tròn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đối với tài sản 3).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 12/11/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 12, 13, 14/11/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 15/11/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.868.818.