Ngày 15/09/2018, đấu giá quyền sử dụng 45 thửa đất tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại xã Liên Hà; Thụy Lâm; Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 15/9/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, GKĐ, TĐT, tiền mua hồ sơ:

- Tại xã Liên Hà:

+ Điểm X7, thôn Hà Lỗ: 11 thửa .GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 100.000.000 đ.

+ Điểm X4, thôn Hà Phong: 02 thửa. GKĐ: 7.000.000 đ. TĐT: 50.000.000 đ.

- Điểm X2, thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm: 30 thửa. GKĐ: 6.000.000 đ. TĐT: 80.000.000 đ.

- Điểm X5, khu Ma Vũ, thôn Trung, xã Việt Hùng: 02 thửa. GKĐ: 14.600.000 đ. TĐT: 100.000.000 đ.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ ( tại Điểm X4, thôn Hà Phong: 200.000 đ/ hồ sơ).

- Vào hồi: 13h30’, ngày 15/9/2018 (thứ Bảy).

2. Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá:

- Tại: Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên hệ Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh vào 8h30’, các ngày 06, 07/9/2018.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, TĐT tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ  30/8/2018 đến 17h00, ngày 13/9/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Liên Hà; Thụy Lâm; Việt Hùng, Trung tâm PTQĐ huyện  Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 12/9/2018 đến 17h00, ngày 13/9/2018 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 14/9/2018.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234 và Trung tâm PTQĐ Đông An, số 115A, Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.