Ngày 14/3/2019, đấu giá gỗ tròn rừng trồng thông ba lá tại tỉnh Gia Lai

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra. Địa chỉ: Thôn Phú danh, xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Gỗ tròn rừng trồng Thông 3 lá:

ĐK < 20 cm, dài 1,4m – 2,0m, Khối lượng: 10,434 m3

ĐK > 20cm, dài 1,4m – 2,0m, Khối lượng: 8,013 m3

Tình trạng chất lượng Gỗ: Gỗ Thông 3 lá đang bị khô ải, đen sỉn, loang nổ và nấm mốc do đặc thù của loại gỗ Thông

Tổng giá khởi điểm: 20.515.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu năm trăm mười lăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 04/03/2019 và 05/03/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/02/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 11/03/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/03/2019.

Địa điểm đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.