Ngày 14/3/2019, đấu giá cano chở khách tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Cảnh vụ hàng hải Quảng Ninh ủy quyền như sau: